History - Geschiedenis


The young Theo had some pigeons at the home of his parents

The beginnings

Theo cultivated pigeons from the age of 12 years, but he abandoned pigeon fancing when he was 19. But as it is known, the pigeon virus allways comes back.
In 1981 Theo Weytjens made a fresh start in pigeon sport and built pigeon lofts on top of the big garden center and flower shop that he ran with his wife in Zutendaal. He started his career with 8 pigeons of his brother-in-law Jean Vangronsvelt who cultivated pigeons of Janssen Arendonk origin. He got also pigeons of some local champions and the best came from Leon Meuffels and Pieter Messot (Gellik).
In 1982 Theo won 1st provincial Orleans with a pigeon of Jean Vangronsvelt.

De start

Theo had gedurende enkele jaren duiven van zijn twaalfde tot zijn 19de, maar dit stelde niet veel voor. Hij hield het voor bekeken toen hij in 1975 het tuincentrum opstartte maar de belangstelling bleef onderhuids broeien.
In 1981 - hij was toen 25 jaar - bouwde hij inderdaad opnieuw een duivenhok en zou er snelheid en halve fond spelen. Hij had het geluk dat zijn schoonbroer Jean Vangronsvelt op dat moment zijn Janssenduiven weg deed. Theo nam er 8 over en wende ze over naar De Daalstraat in Zutendaal.
Omdat 8 duiven wat weinig is, haalde Theo duiven bij diverse melkers duiven bij . Uiteindelijk lukte hij vooral met de duiven van plaatsgenoot Leon Meuffels en Pieter Messot uit Gellik.
In 1982 won hij de 1 provinciaal Orleans met een overgewende duif van Vangronsvelt.

The garden center and flower shop of Theo and his wife Annie

The first long distance pigeons

The garden center took much of his time and Theo changed his ambitions from the shorter an middle distances to te long and extreme long distances.
 In 1987 he participated in the Barcelona race with 5 of his pigeons. But it was no success at all. It became clear that for other disciplines you needed other pigeons.
Theo Weytjens got his first long distance pigeons from André Vanbruaene (1987) and the Kuypers Brothers (1989). But even now, the success wasn't immediate. His search for good long distance pigeons continued and brought him in contact with the late Fons van Ophuizen (Landgraaf, NL). Theo wanted especially Batenburg pigeons (Witbuik and Bonte Kweker), but via Fons van Ophuizen he got pigeons of all the world class strains that Fons cultivated: Vervisch, Seegmuller, Blauwe Vanoppen, van der Wegen, Rennenberg...
To complete this collection, Theo Weytjens also went to Steenbergen to get some direct Anton & Lucie van der Wegen pigeons.
This direct van der Wegen bred him a.o. Anouk, B5131530-04, 1 prov and 6 nat. Saint-Vincent, and Belle, B5090306-01 62 nat. Barcelona.
In 1994 The won Superstar Long Distance in the rankings of De Duif. He also won 2nd General Champion in Cureghem Centre in that same year.

Eerste fondduiven

Theo Weytjens runde samen met zijn vrouw Annie Vangronsvelt een grote bloemen- en plantenzaak in Zutendaal. Het was hard werken en er was niet altijd genoeg tijd voor de duiven. Theo besloot zich meer toe te leggen op de groter afstanden. In 1987 gaf hij 5 duiven mee naar Barcelona. Maar het werd een fiasco. Daarvoor moest hij andere duiven hebben. Die ging hij zoeken bij o.a. André Vanbruaene (1987) en de Gebr. Kuypers (1989). Maar niet elk schot is roos en Theo bleef zoeken. Een soort die tot zijn verbeelding sprak waren de Batenburgduiven uiteraard vooral de lijn van de Witbuik en de Bonte Kweker.
Theo vond die duiven op een verkoop van jonge duiven door wijlen Fons van Ophuizen. Zo maakte hij contact met van Ophuizen en dat was het begin van de invoer van talrijke rasduiven via Fons: Vervisch, Seegmuller, Blauwe Vanoppen, van der Wegen, Rennenberg... kortom alle toprassen waarmee Fons zelf als kampioen speelde en veel fondspelers op het paard zette.

In 96 haalde hij enkele duiven direct bij Anton en Lucie van der Wegen. Theo zette ze tegeneen en kweekte er zijn Anouk uit, B5131530-04, die 1e prov en 6 nat. Saint-Vincent won. In 99 haalde hij er nog de vader van Belle, B5090306-01 die 62 nat. Barcelona won.
In 1994 werd Theo Superstar Fond bij De Duif en won hij 2de ALgemeen Kampioen bij Cureghel Centre.

The lofts at the old address on the roof of the garden center

Harinck-Poelmans

In 1998 the combination Harinck-Poelmans (Genk) won the national championship KBDB on the long distances. That was enough for Theo Weytjens to go and get some of this excellent LD pigeons.
In that year 1998, he obtained a sister and a half sister of the best hen of Harinck-Poelmans, their Melissa. Melissa won top prizes from Barcelona and Perpignan year after year (a.o. 30 nat. Barcelona.). She was a daughter of ther superior stock breeder, the Narbonne B5334799-92, a direct Nouwen-Paesen (son of their 1 prov. Narbonne).
Sister Melissa, Melita with ring B5064953-98 gave exccellent offspring in Zutendaal. To name some of them: Nelly (52 nat. Barcelona and 57 nat. St-Vincent), Jarnac (18 semi-nat. Jarnac), Silver (5 nat. San Sebastian), Juul (86 nat. Barcelona) etc.
Her halfsister, B5065000-98 (same sire)also gave some outstanding children: Belle (62 nat. Barcelona) and the 534-Hen (15 nat. Barcelona)
In 1999 Theo went back tot Harinck-Poelman for more pigeons out of the parents of Melissa. But the top breeder Narbonne is mated to anonther hen and so Theo has tot take a halfbrother of Melissa. He will never regret because this B5276702-99 will become his super breeder. The 702 is sire of Peggy (66 nat. Perpignan), the 501-Hen (117 nat. Barcelona), the Perpignanduivin (10 nat. Perpignan), Bekele (110 nat. Barcelona and 72 nat. St-Vincent). Also the next generations are good racers such as Nachtvlieger B5144958-09, a granddauthter that wins 7 nat. Perpignan.
Theo also went directly to Nouwen-Paesen to buy a daughter, B5272060-00, of a full sister of the superbreeder of Harinck-Poelmans. Already in her first year she gives the famous Mistral, B5090720-01, 81 nat. Barcelona and 5th national ace pigeons extreme long distance KBDB in 2004.

Harinck-Poelmans

In 1998 werd de combinatie Harinck-Poelmans (Genk) nationaal Kampioen Fond. Dat was een voldoende reden voor Theo om iets van die soort bij te halen. Hij haalde er o.a Melita, een volle zus en een halfzus van Melissa. Melissa was een duivin die herhaaldelijk kop vloog uit Barcelona en Perpignan met als topper een 30e nat. Barcelona. Melissa was een dochter uit de absolute topkweker van Harinck-Poelmans, namelijk hun Narbonne B5334799-92, een directe Nouwen-Paesen uit de 1 prov. Narbonne.
De zus Melissa, Melita met ring B5064953-98 zal in Zutendaal voor goede nakweek zorgen: om er enkele te noemen: Nelly(52 nat. Barcelona en 57 nat. St-Vincent), Jarnac(18 semi-nat. Jarnac), Silver(5 nat. San Sebastian), Juul(86 nat. Barcelona) enz.
Ook de halfzus, B5065000-98, uit dezelfde vader, was van het goede bloed en geeft enkel toppers zoals Belle (62 nat. Barcelona) en de 534-duivin (15 nat. Barcelona)
In 99 gaat Theo terug om nog een duif uit de ouders Melissa. De Narbonne zit nu echter tegen weer een andere duivin en zo komt de B5276702-99 naar Zutendaal. Dat was pas echt een schot in de roos, want die 702 ontpopte zich als topkweker, zeg maar stamvader bij Theo Weytjens. Hij is o.a. vader van Peggy (66 nat. Perpignan), de 501-duivin (117 nat. Barcelona), De Perpignanduivin (10 nat. Perpignan), Bekele (110 nat. Barcelona en 72 nat. St-Vincent). Ook de nakweek is goed zoals de Nachtvlieger B5144958-09, een kleindochter van de 702 die 7 nat. Perpignan wint.
Theo gaat in 2000 ook direct naar Nouwen-Paesen en koopt er onder andere dochter van een volle zuster van die wonderkweker bij Harinck-Poelmans, namelijk duivin B5272060-00. Reeds in haar eerste jaar op het kweekhok geeft ze o.a. de Mistral, ring B5090720-01, 81 nat. Barcelona en 5de nationale asduif grote fond KBDB in 2004.

Successes on the long distance

It is clear that Theo Weytjes makes excellent results on tjhe long distances over the years with this collection of world class pigeons.
In 2010 e.g. he realises a dream result in the race from Perpignan where he wins 7, 16, 66, 68 en 89 national against 5591 pigeons!

To name som top results on the provincial level since 2002:
2002 1 provincial Dax 599 p. with Jean-Claude
        3 Prov. Perpignan, 10 nat. Perpignan with the Perpignanduivin
2003 1 provincial San Sebastian with Silver B5090347-01
2004 1st provincial ace pigeon LD with Mistral LFM
Mistral wins on that occasion 5th national Ace Pigeons LD KBDB
2005 1 prov. St-Vincent 1331 p. 1 zone 2819 p. with Anouk, (6 nat. 10022 p.)
2007 3 prov. Barcelona with Osaka
2010 2 prov. Perpignan (7 nat.) Perpignan with Nachtvlieger
2011 2 prov. Narbonne YL with the Narbonne

Fondsuccessen

Met al die kwaliteit op het hok, speelt Theo Weytjens heel regelmatig zijn kopprijzen en maakt zelfs af en toe een droomuitslag zoals op die Perpignan 2010 waar hij tegen 5591 duiven 7, 16, 66, 68 en 89 nationaal wint.

Hij behaalt onderweg ook enkele provinciale kopprijzen
2002 1 provinciaal Dax 599 d. met Jean-Claude
3 Prov. Perpignan, 10 nat. Perpignan met de Perpignanduivin
2003 1 provinciaal San Sebastian met Silver B5090347-01
2004 1 provinciale asduif grote fond LFM met Mistral
Mistral wint ook 5de nationale asduif grote fond KBDB
2005 1 prov. St-Vincent 1331 d. 1 zone 2819d met Anouk, tevens 6 nat 10022 d.
2007 3 prov. Barcelona met de Osaka
2010 2 prov. Perpignan en 7 nat. Perpignan met Nachtvlieger
2011 2 prov. Narbonne YL met de Narbonne

Barcelona

The favourite flight of Theo Weytjens is Barcelona,
Since 1999 Theo won lots of top 100 prizes on this king of LD-flights.
Against an average of 12.000 pigeons Theo Weytjens wins on the national level a.o.
14 * 15 * 21 * 37 * 52 * 55 * 56 * 57 * 62 * 70 * 71 * 79 * 81 * 86 * 98 * 100.
More than one Barcelona adept can only dream about this successes...
But Theo wants even more...
And for that reason his quest for the very best Barcelona blood continues and brings him with
- Berke Willems-Eijerkamp (Eisden 5, 6 and 8 nat. Barcelona 2009)
- Gebr. Desbuquois (Kapelle-o.d. Bos, 1 nat. Barcelona 2006)
- Edmond en Freddy Streel (Vreren, 1 nat. Narbonne 2005)
where he is only satisfied with the very best blood streams for Barcelona

Barcelona

De grote liefde van Theo Weytjens gaat uit naar Barcelona,
Over de jaren zijn reeds aardige kopprijzen behaald op deze koninginnenvlucht:
nationaal tegen toch gemiddeld 12.000 duiven wint Theo Weytjens sinds 1999 o.a.
14 * 15 * 21 * 37 * 52 * 55 * 56 * 57 * 62 * 70 * 71 * 79 * 81 * 86 * 98 * 100.
Veel Barcelonaspelers kunnen daar enkel van dromen. Maar Theo Weytjens droomt ervan om nog regelmatiger de absolute top te spelen uit Barcelona. En dus ging hij nog op zoek naar nog meer en wie weet betere Barcelonaduiven.
Zo kwam hij terecht bij
- Berke Willems-Eijerkamp (Eisden 5, 6 en 8 nat. Barcelona 2009)
- Gebr. Desbuquois (Kapelle-o.d. Bos, 1 nat. Barcelona 2006)
- Edmond en Freddy Streel (Vreren, 1 nat. Narbonne 2005),
waar hij telkens van de beste Barcelonalijnen haalde.